Новости

Број: 4448
Датум : 04.11.2015.године
На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача ('' Сл.гласник РС'', бр.128/2014 даље : Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања...

ЈКП „Стан“ је у једном дану исплатио свих 50 милиона динара, предвиђених ребалансом буџета града, за отпремнине 75 радника, у складу са Програмом решавања вишка запослених и закључком Градског...

Возни парк ЈКП ”СТАН”-а Нови Сад, има у свом возном парку пет хидрауличних радних платформи са корпом са којима се изводе радови од 9 до 28 метара радне висине.
1. Карактеристике и...

Почетак пружања димничарских услуга у Новом Саду, које су одлуком Скупштине Града Новог Сада 31. маја 2013. године  додељене ЈКП  „Стан“, из технничких разлога отпочео је од септембра прошле...

Градска Управа за комуналне послове је  24. априла 2013. године ЈКП „Стан“-у доделила послове одржавања јавног осветљења на терторији града Новог Сада.  Све изведене радове тог комплексног посла,...

Pages