Занатски радови

Стручан и поуздан тим наших мајстора различитих профила обавља:

 • Зидарске, бетонске и тесарске радове;
 • Столарске радове;
 • Браварске и лимарске радове;
 • Молерске, фарбарске и фасадерске радове;
 • Керамичарске радове;
 • Паркетарске и подополагачке радове;
 • Гипсарске радове;
 • Стаклорезачке радове;
 • Инсталатерске радове централног грејања;
 • Водоинсталатерске радове;
 • Електроинсталатерсе радове.

Пружајући својим суграђанима све услуге које утичу на квалитет становања, нудимо набавку, уградњу и сервис:

 • Различитих система грејања;
 • Система за централно грејање воде;
 • "СПЛИТ" система за климатизацију;
 • Интерфона и система за видео-надзор;
 • Алармних система;
 • Система за водоснабдевање и система за отпадне воде;
 • Свих осталих система, инсталација, уређаја и грађевинских елемената који су саставни део савременог, комфорног становања.