Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
1 ГРАЂЕВИНСКЕ УСЛУГЕ 28.06.2021 - 12:00
2 ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ И ГРЕЈАЧКЕ УСЛУГЕ 02.07.2021 - 12:00
3 ELEKTRO USLUGE 23.04.2021 - 12:00
4 СТУБОВИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 29.03.2021 - 12:00
5 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 10.03.2021 - 12:00

Pages