Koрисници

Свака стамбена зграда колективног становања може бити корисник услуга ЈКП "Стан".

Да би склопили Уговор о одржавању власници станова односно других просторија у згради морају Формирати скупштину зграде у складу са Законом о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", бр. 44/95) и изабрати председника Скупштине који ће представљати зграду. Да би зграда постала корисник услуга ЈKП "Стан" потребно је да Скупштина зграде, односно власници станова и других делова зграде, донесу Одлуку о поверавању послова одржавања коју доставља служби за односе са скупштинама станара у ЈКП "Стан".