Korisnici

Svaka stambena zgrada kolektivnog stanovanja može biti korisnik usluga JKP "Stan".

Da bi sklopili Ugovor o održavanju vlasnici stanova odnosno drugih prostorija u zgradi moraju Formirati skupštinu zgrade u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", br. 44/95) i izabrati predsednika Skupštine koji će predstavlјati zgradu. Da bi zgrada postala korisnik usluga JKP "Stan" potrebno je da Skupština zgrade, odnosno vlasnici stanova i drugih delova zgrade, donesu Odluku o poveravanju poslova održavanja koju dostavlјa službi za odnose sa skupštinama stanara u JKP "Stan".