Novosti

JKP "Stan" je kupilo novu dizalicu ( visine 9 m ) za održavanje javne rasvete. U narednom periodu treba da stigne još jedna dizalica ( visine 12 m) , i na taj način će jkp "Stan" odgovoriti na sve zahteve ovog odgovornog posla koji umnogome utiče na sigurnost i bezbednost svih građana u Novom Sadu i okolini.

Usluge

JKP "Stan" održava zajedničke delove, instalacije i uređaje u stambenim zgradama na osnovu ugovora skloplјenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima obuhvata radove kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlјe lјudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, protivpožarnih instalacija, gromobrana...)

opširnije