O nama

Javno komunalno preduzeće "Stan" je deo komunalnog sistema Grada Novog Sada i bavi se održavanjem stambenih zgrada i poslovnih prostora.

Delatnost koju obavLja JKP "Stan" je  izvođenje radova na održavanju stambenih zgrada koji se nalaze na teritoriji grada Novog Sada, radova na održavanju stambenih zgrada čije je održavanje povereno Javnom komunalnom preduzeću, kao i radove na održavanju stambenih zgrada čijim izvođenjem se sprečava, ili otklanja opasnost po život i zdravLje Ljudi, odnosno kojima sa obezbeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline.
Održavanje stambenih zgrada, stanova i drugih, posebnih delova zgrada mora biti tako organizovano da obezbeđuje stalnu ispravnost, upotrebLjivost i sigurnost svih uređaja, instalacija i opreme u zgradi. Ugrađena instalacija u stambenim zgradama predstavLja, u stvari, produžetak gradske infrastrukture.