Istorija

Osnovano je 1966. godine kao Stambeno preduzeće za pružanje usluga iz stambeno - komunalne delatnosti - održavanje stambenih zgrada i stanova.

JKP "Stan" Novi Sad je 2012. godine obeležio 46 godina postojanja i uspešnog rada na pružanju usluga održavanja stambenih zgrada i stanova, kao i drugih zgrada, ustanova i poslovnih objekata.

Nakon donošenja Zakona o otkupu stanova iz društvene svojine i donošenjem Zakona o održavanju stambenih zgrada i stanova, briga oko održavanja stambenih zgrada i stanova preneta je na vlasnike stanova. Vlasnicima stanova data je mogućnost da svoju stambenu zgradu sami održavaju ili da te poslove povere Javnom preduzeću.
Pored obavlјanja svoje osnovne delatnosti od osnivanja do danas i u cilјu što kvalitetnijeg pružanja usluga preduzeće je kontinuirano proširivalo vrste radova koje obavlјa.