Redovno održavanje

U skladu sa ugovorom o održavanju stambenih zgrada JKP Stan izvodi radove na održavanju  stambenih i drugih objekata koji podrazumevaju:

• Održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade - čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, hodnika, stepeništa, staklenih površina,..., održavanje trotoara oko zgrade i dr;
• Redovan pregled i servisiranje liftova;
• Popravku i zamenu automata za zajedničku rasvetu: prekidača, sijalica, uređaja za nužno svetlo i dr;
• Redovan pregled i servisiranje hidroforskih postrojenja, instalacija centralnog grejanja, elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, gromobranskih instalacija, uređaja za klimatizaciju i ventilaciju zgrade, uređaja za gašenje požara i dr;
• Čišćenje oluka i olučnih cevi;
• Krečenje zajedničkih prostorija u zgradi, farbanje grejnih tela,...;
• Izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija,
• Ostale radove kojima se obezbeđuje redovno održavanje zgrade, stalna upotreblјivost, ispravnost i sigurnost svih uređaja i instalacija u zgradi