Najčešće postavljana pitanja

Svaki sprat je u obavezi  da ima protivpožarni aparat, ukoliko je u pitanju aparat S6, dok PP aparat  S9 može biti na...
Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama  iz člana 14. navodi se sledeće : „Stanari su dužni da ulaznu kapiju ili...
Odlukom o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja  naznačeno je da se pod životinjama koje se mogu držati u...