Da li je dozvoljeno držanje domaćih životinja u objektima kolektivnog stanovanja ?

Odlukom o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja  naznačeno je da se pod životinjama koje se mogu držati u objektima višeporodičnoh stanovanja  podrzumevaju : psi , mačke, ukrasne i egzotične ptice pod uslovima  i na način propisan ovom odlukom. Vlasnik ili držalac domaćih životinja , dužan je da obezbedi čuvanje i nadzor, negu, ishranu, higijenske uslove i lečenje domaćih životinja, kao i da se držanjem domaćih životinja ne zagađuje okolina i ne uznemiravaju treća lica.

Povratak na sva pitanja