Da li su potrebni protivpožarni aparati na svakom spratu u zgradi ?

Svaki sprat je u obavezi  da ima protivpožarni aparat, ukoliko je u pitanju aparat S6, dok PP aparat  S9 može biti na svakom drugom spratu . Postoji i mogućnost kombinovanja PP aparata i hidrantske opreme ukoliko zgrade imaju hidrantsku mrežu. U tom slučaju je najbolje da svaki drugi sprat ima protivpožarni aparat , a preostali hidrantsku opremu.

 

Povratak na sva pitanja