Servisne informacije

Odlukom skupštine grada od 13.06.2013. Službeni list br.26 grada Novog Sada uređuju se uslovi  i način obavljanja komunalne delatnosti - dimničarske usluge , prava i obaveze  preduzeća koje...

JKP "STAN " svake godine na kraju godine sprovi tehničku kontrolu liftova pod nadzorom   i kontrolom firme "JUGOINSPEKT". Tehnička kontrola liftova je zakonska obaveza svih skupština zgrada čiji...

Centralni sistemi za nadzor , regulaciju i merenje potrošnje  sistema za vodosnabdevanje čije su prednosti mnogostruke i sastoje se u :

- Optimalnom vodosnabdevanju stambenih i poslovnih...

Centralni sistemi za nadzor, regulaciju i merenje potrošnje daljinskog toplovodnog grejanja imaju mnogostruke prednosti koje se ogledaju u :

- Ušteda troškova grejanja od 30 % do 60 %...

Оdlukom skupštine grada od 2013.godine poslovi око održavanja mobilijara povereni su JKP "Stan". Pod mobilijarom se podrazumevaju klupe , ulične kante za smećе...