Meнаџмент

Директор
Саша Игић

Помоћник директора за финансијске, правне, кадровске и опште послове
Јасминка Брујић

Помоћник директора за комуналне послове
Душко Војновић

Помоћник директора за послове одржавања зграда
Жељко Стевановић

Надзорни одбор

Предраг М. Ковачевић, председник

Ђорђе Делић, члан

Јовица Гајић,члан

Лице овлашћено за заштиту података о личности:

Александра Јовановић
Адреса: Ласла Гала 22
Контакт телефон: 0628829651
Е-маил: acarapic@stanns.rs