Meнаџмент

Директор
Саша Игић

Помоћник директора за финансијске, правне, кадровске и опште послове
Јасминка Брујић

Помоћник директора за комуналне послове
Душко Војновић

Помоћник директора за послове одржавања зграда
Жељко Стевановић

Надзорни одбор

Предраг М. Ковачевић, председник

Ђорђе Делић, члан

Јовица Гајић,члан