Чишћење

Радови на одржавању хигијена заједничких делова зграде обухватају:

• Чишћење приземља
• Чишћење лифта
• Чишћење око зграде 1м
• Чишћење степеништа (цело степениште)
• Пајање зидова
• Чишћење око контејнера за смеће
• Прање степеништа и целог приземља

Радови на одржавању хигијене заједничких делова зграде обављају се сваки други дан, односно три пута недељно.