Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
21 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
22 ВОЗИЛО СА ХИДРАУЛИЧНОМ РАДНОМ ПЛАТФОРМОМ
23 СТУБОВИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
24 СТУБОВИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 24.08.2020 - 12:00
25 ВОЗИЛО СА ХИДРАУЛИЧНОМ РАДНОМ ПЛАТФОРМОМ

Pages