Јанко Чобрда: ЈКП "Стан" 2014. годину завршава у плусу!

ЈКП „Стан“ је у једном дану исплатио свих 50 милиона динара, предвиђених ребалансом буџета града, за отпремнине 75 радника, у складу са Програмом решавања вишка запослених и закључком Градског већа. Основ за утврђивање вишка запослених је била нова систематизација радних места, а полазна основа је била основна делатност предузећа и систематизација ЈКП „Стан“ из 2000. године. – За разлику од претходних систематизација, у којима је постојао евидентан број дуплираних, непотребних радних места, овог пута је испоштован закључак Градског већа и принцип рационализације броја запослених, да при отпуштању вишка запослених однос радника непосредно и посредно везаних за производни процес буде 85 према 15 одсто – изјавио је ресорни члан Градског већа, задужен за урбанизам, Александар Башић.

На овај начин је u ЈКП "Стан" укинут Сектор развоја, припреме и контроле и угашено је више од 10 руководећих радних места. Уз природни одлив радника, до сада је ЈКП „Стан“ напустило 94 запослена, па је њихов број смањен за скоро 30 одсто. Тако је број радника за годину дана смањен на оптималних 270, а убудуће ће уштеда предузећа по том основубити око 3,5 милиона динара месечно.

- Захваљујући свим мерама које смо предузели, ЈКП „Стан“ ће, после дуже времена, у 2014. години пословати позитивно и очекујемо да профит буде већи од 50 милиона динара. Тај новац ћемо искористити за консолидацију дугова и рачунамо да ће профит у 2015. години бити још већи. Уједно ојачавамо сектор продаје како бисмо агресивније наступили на тржишту. Рачун предузећа је одблокиран још у мају, више немамо проблема са набавком репроматеријала, а заустављен је и тренд раскидања уговора саскупштинама станара – поручио је Чобрда.