Димничарска служба

Одлуком скупштине града од 13.06.2013. Службени лист бр.26 града Новог Сада уређују се услови  и начин обављања комуналне делатности - димничарске услуге , права и обавезе  предузећа које обавља димничарске услуге и корисника услуга на територији града Новог Сада (ЈКП "Стан "), финансирање димничарске услуге, начин поступања и овлашћења органа Града у случају прекида у обављању димничарске услуге , надзор над вршењем димничарске услуге , као и друга питања везана за обављање димничарске услуге . Димничарска служба је издвојена од главне зграде ЈКП "Стан" и налази се на адреси  Пушкинова 40. Директан контакт телефон службе је 474 -2990.

Димничарске услуге, у смислу ове одлуке су :

  • чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
  • чишћење вентилационих канала и уређаја, и
  • контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
Повратак на све сервисне информације