Служба Јавног осветљења

Градска Управа за комуналне послове је  24. априла 2013. године ЈКП „Стан“-у доделила послове одржавања јавног осветљења на терторији града Новог Сада.  Све изведене радове тог комплексног посла, контролише ЈП Завод за изградњу града, који и издаје писмене налоге за све теренске активности, од замене силалица до санације хаварија на инсталацијама.
Под одржавањем јавног осветљења подразумевају се  одржавање исправног и функционалног стања мреже електричне расвете, система замена сијалица, уклањање стубова јавне расвете у случају хаварија, обезбеђење места са којих су ти стубови уклоњени, поправка подземних и надземних водова и остали радови по налогу надзорног органа.
Свакодневно добијамо и пријаве путем контакт центра, електронским и писменим путем од грађана (у пресеку 100 недељно), које прослеђујемо „ЗИГ“-у ради евидентирања, процене и доставе налога за рад, према њиховим проценама приоритета.
             Према одлуци  Градске управе за комуналне делатности, од маја до децембра ове године  Служба одржавања јавног осветљења ЈКП „Стан“ треба да на место дотрајалих стубова и на локацијама где недостају ови делови јавног осветљења поставе укупно 110 нових стубова. Радови се изводе према писменом налогу ЈП „Завод за изградњу града“., који и контролишуквалитет урађеног посла.
Од већих послова Служба јавног осветљења прошле и ове године имала је системску замену 150 лед-сијалица на рефлекторима које обасијавају Градску кућу, Катедралу и Владичански храм, у тунелу код моста Слободе,систем расвете Петроварадинске тврђаве са акцентом на тунеле и бедеме, у Подграђу, и јавног декоративног осветљења читавог града, и приградских насеља у време новогодишњих, државних и верских празника и манифестација различитог садржаја од градског и међународног значаја.