Редовна годишња контрола лифтова

ЈКП "СТАН " сваке године на крају године спрови техничку контролу лифтова под надзором   и контролом фирме "ЈУГОИНСПЕКТ". Техничка контрола лифтова је законска обавеза свих скупштина зграда чији је превасходни  циљ сигурноост и безбедност свих станара у објектима које имају лифтове.

Повратак на све сервисне информације