РАДОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

1. Чишћење приземља
2. Чишћење лифта
3. Чишћење око зграде 1м
4. Чишћење степеништа (цело степениште)
5. Пајање зидова
6. Чишћење заједничких просторија
7. Чишћење око контејнера за смеће
8. Прање степеништа и целог приземља.

Радови на одржавању хигијене заједничких делова зграде обављају се сваки други дан, односно три пута недељно
 

Повратак на све