РАДОВИ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ

1. Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта.Пуштање лифта у погон под условом да заглављивање није било узроковано кваром.
2. Шелновање инсталације водовода или грејања ако су цеви видљиве и приступачне, односно заливање канализационе цеви.
3. Одгушење канализационе цеви од уливног места санитарног уређаја до шахта.
4. Затварање воде код хаварије водоводне, канализационе или инсталације централног грејања ако се стандардном методом шелновања или заливања хаварија не може        привремено санирати.
5. Одзрачивање инсталације централног грејања
6. Демонтажа напрслих грејних тела са блиндирањем цевне мреже
7. Интервенција у случају пожара или поплаве за искључене инсталације и постројења

Повратак на све