Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
11 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки п
12 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
13 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
14 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
15 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Pages