Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈН ЗА 2019. ГОД
7 план јавних набавки за 2019 годину
8 ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
9 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
10 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга

Pages