Нови лифтови

У сарадњи са белоруском фирмом " Лифтмаш"  спроведена је уградња белоруских лифтова на две локације у граду Руменачки пут 14 ц и јавни тоалет у центру града који је поред осталог прилагођен и за превоз лица са инавалидитетом.