Нова фасада на згради

У сарадњи са немачком фирмом " Henkel " потпуно је реконструисана фасада  зграде на углу Милоша Бајића и Београдског Кеја .