Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
151 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга 23.11.2017 - 10:00
152 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга 23.11.2017 - 10:00
153 СТУБОВИ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ
154 СТУБОВИ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 28.09.2017 - 12:00
155 НАБАВКА СИЈАЛИЦА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

Pages