Димничарска служба ЈКП Стан Нови Сад

Димничарска служба ЈКП „Стан“ тренутно има 29 димничара који су распоређени у шест реона – два у граду, и по четири који обухватају насељена места : Петроварадин, Буковац, Сремску Каменицу, Лединце, Старе Лединце, Будисаву, Каћ, Ковиљ, Ветерник, Футог, Бегеч, Руменку, Кисач, Степановићево, Ченеј. Дежурни димничари су на истоку и западу, док је увек једна екипа димничара дежурна 24 сата. Потребе за њихов долазак је бесплатним позивањем броја контакт центара 0 800 300 330..

Према подацима ЈП „Информатика“ на територији Новог Сада је 58.007 адреса објеката,а укупно је 4052 скупштина станара.
Наши димничари су обишли око 70 одсто од укоупног броја адреса, где су очистили димнњаке и  вентилационе инсталације,и пописали податке потребне за израду Катастра димњака.
Дневно се очисти између 72- 124 димнњака  и  више од  50 вентилација.

Наши димничари долазе према унапред предвиђеном распореду чишћења димоводних и вентилационих инсталација или је могуће даПредседници Скупштине станара закажу долазак путем контакт центара 0 800 300 330..
Рад димничара је чесето доста отежавајући на терену је, и поред догора и најава, дешава се да долазе на адресу више пута, јер не затичу станаре код куће. Дешава се и да наилазе на техничке неправилности које онемогућавају  чишћење: неприступачности прилаза самом димоводном или вентилационом отвору, разним недозвољеним  реконструкцијама на самом димњаку или вентиационом  одводу(провлачење водоводних инсталација, презиђивања, убацивањем каблова, при реконструкцији зграде често и шутом у самом димњаку), или преграђене или срушене инсталације ради искоришћења простора – проширење собе, провлаћење каблиова интернета, каблвских оператера, мобилне и фиксне телефоније..., кухињских напа и слично.
У димњацимаи вентилацијама се затичу и угинули глодари, птице, инсектри, гнезда мишева, сеница и оса, смеће, чаџи, лепка, катрана и другх запаљивих материја. Евидентно је да је овакав немар извор заразе и потенцијални узрок пожара.  ( Према подацима МУПа у Новом Саду у протеклих четири године било је више од 3000 пожара где је често узрок било самозапаљење  димњака)
Већина димњака није  чишћена више од десет година, неки су редовно одржавани,а вентилације обично нису ни једном очишћене. Законска и морална дужност свих грађана у Србији, а у складу са европиским стандардим, је да се најмање једном очисте димњаци и вентилације. По правилнику о пружању димничарских услуга, наша обавеза је да два пута годишње очистимо димњак  и једном у три године вентилације.
Димњаци се чисте без обзира на доба године, и у грејној сезони. Дневно је више од 15 позива ради заказивања чишћења димњака и 20так за чишћење инсталација. Овај број позива грађана се смањио у односу на почетак грејне сезоне. Очекује се да ће по завршетку зиме, бити позиви за друго чишћење димњака.
Куће у свим селима су обођене и готово сви димњаци су очишћени једном.Тренутно је у току акција одржавања инсталација у зградама у граду.

Повратак на све акције