Димничаркса служба

Почетак пружања димничарских услуга у Новом Саду, које су одлуком Скупштине Града Новог Сада 31. маја 2013. године  додељене ЈКП  „Стан“, из технничких разлога отпочео је од септембра прошле године.  До сада је евидентирано нешто више од половине стамбених и пословних објеката из укупног фонда објеката у Новом Саду. До априла 2014. године димничаркса служба је чистила димњаке и вентилацијоне инсталације по позвиу грађана, а од априла до октобра, према Одлукама и Правилницима Града Новог Сада, обавеза је да једном очистимо све димњаке и вентилације у свим стамбеним и пословним јединицама. Поред тога до краја 2014. године у обавези нам је да саставимо Катастар димовних и вентилацијских инсталација,како би имали увид постојање,квалитет градње и потребне мере санације за довођење истих у исправно стање , а  што је законска обавеза свих грађана. Истовремено наша надлежност је и одржавање вентилационих одвода у зградама. то подразумева чишћење кухињских и купатилскихвентилација, обавезно  једном у три године, и чешће уз додатно ангажовање. 
Процењено је да у Новом Саду има око 250.000 димањака , постављених на кућама и заградама, док је још увек непознат тачан број димњака на пратећим објектима и пословним зградама. Месечно се обиће, евидентира и очисти димњака и вентилација на око 3.200 објеката.Димничарксе услуге плаћају сви Новосађани. Према одлуци Скупштине Града Новог Сада, надокнада за димничарске услуге наведена је на рачунима оједињене наплате комуналија , које суграђанима доставља „Информатика“,апо цени од  један динар по квадратном метру јединице становања са ПДВ-ом.
                 Иначе, у димњацима који  се редовно не одржавају, чисте, скупљају се наслаге смоле, чађи, катрана, који су лако запаљиви. Управо из тих разлога,последњих пар година Нови Сад има прилично лоше искуство са  избијањем пожара, чије је жариште управо димњак. Значи, у неодржаваним димњацима постоји могућност самозапаљења и паљења димњака.