Новости

21.05.2021.

РАДОВИ НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

• Постављен је нови разводни орман за Железничку станицу, јавно осветљење је доведено у исправно и функционално стање,
• Радови у току - системска...

03.03.2020.

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18...

04.11.2015.

Број: 4448
Датум : 04.11.2015.године
На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача ('' Сл.гласник РС'', бр.128/2014 даље : Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања...

13.11.2014.

ЈКП „Стан“ је у једном дану исплатио свих 50 милиона динара, предвиђених ребалансом буџета града, за отпремнине 75 радника, у складу са Програмом решавања вишка запослених и закључком Градског...

Pages