Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
126 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
127 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
128 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 21.03.2018 - 12:00
129 JAVNA NABAVKA GORIVA
130 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга

Pages