REDOVNO ODRŽAVANJE LIFTOVA ( SERVISIRANJE )

Redovno održavanje liftova (servisiranje) se vrši na osnovu člana 306 i 307 Zakona o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta (Sl. list SFRJ 16/86, 28/89).
Redovno održavanje lifta se vrši jednom mesečno i obuhvata pregled postrojenja lifta i kontrolu njegovog rada, a prema tehničkom uputstvu proizvođača a naročito:
• Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito rada sigurnih uređaja kočnice pogonske mašine,hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrane vrata voznog okna
• Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv tegom
• Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja vučne užetnjače
• Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
• Proveru priključka na gromobranskoj instalaciji
• Čišćenje i podmazivanje delova lifta
• Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pri pristajanju
• Proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta
• Izlazak po pozivu zbog zastoja lifta, otklanjanje kvara bez učešća materijala

Povratak na sve