REDOVNO ODRŽAVANJE HIDROUREĐAJA- SERVISIRANJE

Redovno održavanje hidrouređaja (servisiranje) se vrši na osnovu tehničkog uputstva proizvođača.Obavlja se najmanje dva puta mesečno, a obuhvata pregled postrojenja (uređaja) sa pripadajućim delovima instalacija i kontrolu njegovog rada.

Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska hladne vode, tople potrošne vode i protivpožarne vode sa pripadajućim instalacijama, a naročito:
• Proveru pravilnosti rada sa podešavanjem armature hidrouređaja (manometar, ventil sigurnost, pritisna sklopka, ventila za pražnjenje).
• Provera ispravnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vremenskih relea i popravkom ili zamenom nagorelih ili oštećenih veza.
• Pregled i provera signalizacije hidrouređaja
• Popravka odbojnih ventila (zamena gumica)
• Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije
• Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane
• Provera ispravnosti rada hidro uređaja u ciklusu od uključenja do isključenja
• Promena ciklusa rada pumpi sa popravkom tipa podešavanja i dotezanja veza i prebacivanjem automatike sa radnog  na rezervno postojenje.
 

Povratak na sve