Zastupnici skupština stanara

ЈКП „СТАН“ је 01.04.2011. године основао одељење које се бави заступањем скупштина станара са  које имају закључен уговор  о одржавању и то бесплатно . Да би ЈКП „Стан“ преузео заступање у некој згради коју одржава , поред неопходне сагласности 51 одсто потписа станара  потребно је изабрати станара из те зграде да буде заменик заступника –председника код кога би био печат и потпис у банци уколико станари издвајају средства за зграду. То значи да о новцу где скупштина станара има сопствене приходе и о његовом трошењу одлучују сами станари . Тиме се искључује могућност било какве злоупотребе од стране ЈКП „Стан“-а, јер печат скупштине стоји код заменика. Право на бесплатног заступника немају скупштине које су део текућег одржавања као што су  лифт или хидро уређај повериле неком другом предузећу.

Ми можемо да Вам гарантујемо висок квалитет услуга, као и  услуге нашег професионалног заступника-председника којег би сте добили.
Председник скупштине станара  био би  у обавези да:
• испоштује све законске одредбе,
• ажурирање списка станара,
• редовне пријаве чланова како на воду тако и на гас,
• контролу радних налога у случају радова који не покрива гаранција ,
• одговори на захтеве станара за побољшање квалитета живота у стамбеном објекту ( а који су у складу са законом ), итд

Напомињемо још једном,да је наша услуга бесплатна, јер сматрамо да нема потребе да плаћате НН лицу услуге председника (осим ако није из ваше зграде –станар), као и остале ставке  нпр: дежурну службу, лифт, хидро а да при том немате никав увид у поменуте радове тј радне налоге на којима би сте видели шта је урађено и да ли је, као ни рекламације на поједине радове.

Испод тога да стоји документ одлуке  који може да се  download –ује.
Oдлуку ти шаљем у виду другог документа .

 

Povratak na sve akcije