Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
26 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
27 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
28 набавка електричне енергије
29 ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00
30 тeст ћирилица 08.10.2014 - 13:00

Pages