Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
16 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
17 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
18 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
19 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
20 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Pages