Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
16 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
17 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
18 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
19 набавка електричне енергије
20 ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00

Pages