Обавештење за кориснике услуга

РАДОВИ НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

• Постављен је нови разводни орман за Железничку станицу, јавно осветљење је доведено у исправно и функционално стање,
• Радови у току - системска замена сиајлица у Футогу.