Пројекти у току

Петра Драпшина 14 - Демит фасада
Валентина водника 18 - Реконструкција крова
Бул.Јована Дучића 8 - Реконструкција косог крова
Душама Даниловића 3 - Реконструкција крова
Бул. Ослобођења 33  - Демит Фасада