Сервисне информације

18.12.2012.

Централни системи за надзор , регулацију и мерење потрошње  система за водоснабдевање чије су предности многоструке и састоје се у :

- Оптималном водоснабдевању стамбених и пословних...

18.12.2012.

ЈКП "СТАН " сваке године на крају године спрови техничку контролу лифтова под надзором   и контролом фирме "ЈУГОИНСПЕКТ". Техничка контрола лифтова је законска обавеза свих скупштина зграда чији...

Pages