Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
7 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
8 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
9 набавка електричне енергије
10 ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ОБЈЕКАТА И ЉУДИ 11.02.2015 - 12:00

Pages