Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
7 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
8 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
9 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
10 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Pages