Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
1 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
2 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
3 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
4 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
5 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Pages