Остале јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
1 ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
2 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
3 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга
4 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки п
5 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ

Pages