Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
1 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки п
2 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
3 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
4 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
5 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Pages