Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
1 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
2 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга
3 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга – преговарачки п
4 ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
5 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ

Pages