Ostale javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ
2 ПЛАН 2017 СА ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА
3 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
4 ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
5 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Pages