Menadžment

v.d. Direktor
Ilija Trninić, dipl.ekonomista

Pomoćnik direktora za ekonom. i komercijalne poslove
Tatjana Dojčinović, ekonomista

Pomoćnik direktora za tehničke poslove
Slaviša Negovanović, dipl.ing.građevinarstva

Savetnik direktora logistiku
Ljubomir Stanišić, mast.ing.menadž.