Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
26 JAVNA NABAVKA GORIVA
27 JAVNA NABAVKA GORIVA
28 JAVNA NABAVKA GORIVA 05.01.2018 - 12:00
29 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговорa о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга
30 ЈАВНА НАБАВКА ОДАБИРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПРУЖАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 26.12.2017 - 10:00

Pages