Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
21 JAVNA NABAVKA GORIVA
22 JAVNA NABAVKA GORIVA
23 JAVNA NABAVKA GORIVA
24 JAVNA NABAVKA GORIVA 05.01.2018 - 12:00
25 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговорa о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга

Pages