Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
11 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга
12 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, редни број наба
13 JAVNA NABAVKA GORIVA
14 JAVNA NABAVKA GORIVA
15 JAVNA NABAVKA GORIVA

Pages