Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 ЈАВНА НАБАВКА ОДАБИРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПРУЖАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
7 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
8 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
9 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
10 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 21.03.2018 - 12:00

Pages