Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 30.11.2018 - 12:00
7 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
8 јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга
9 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
10 ЈАВНА НАБАВКА ОДАБИРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАЈЕДНИЧКО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ПРУЖАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

Pages