Јавне набавке - отворени поступак

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
6 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
7 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
8 СИЈАЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 21.03.2018 - 12:00
9 JAVNA NABAVKA GORIVA
10 Јавна набавка одабира приватног партнера ради закључења уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга

Pages