Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
46 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА - ПАРТИЈА БР.1 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ
47 УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА- ПАРТИЈА БР.2 УСЛУГЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊАНИХ ЗГРАДА
48 УСЛУГА ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА И ЛИЦЕНЦИРАЊА
49 УСЛУГА ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА И ЛИЦЕНЦИРАЊА 24.09.2018 - 12:00
50 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА

Pages