Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
46 УСЛУГА ОСИГУРАЊА 28.03.2018 - 12:00
47 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
48 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 26.03.2018 - 12:00
49 ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
50 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Pages