Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
36 УСЛУГА ОСИГУРАЊА 28.03.2018 - 12:00
37 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме
38 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 26.03.2018 - 12:00
39 ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
40 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Pages