Јавне набавке мале вредности

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
31 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 26.03.2018 - 12:00
32 ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
33 ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
34 набавка резервних делова и мазива за возни парк
35 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАЗИВА ЗА ВОЗНИ ПАРК

Pages